061-33796624-5

061-33796624-5


خوراك ماهیان گرم آبی

كارخانه خوراك دام وطیور اهواز به منظور تامین نیاز مزارع پرورش آبزیان استان اقدام به تولید خوراك مخصوص ماهیان گرم آبی نموده است. این خوراك با مشاوره متخصصین پرورش آبزیان كشور تهیه شده است و كلیه نیاز های غذای این آبزیان را به منظور دستیابی به حداكثر بازده رشد تامین می نماید.

دوره مواد مغذی آغازین(SFC) رشد(FFC) پایانی(GFC)
انرژی خام (GE) ( Kcal/kg) 3400 3500 3800 – 3600
پروتئین خام (درصد) 40-38 37-35 31-29
چربی خام (درصد) 8-10 9-11 10-12
فیبر خام (max) 4/5 5 5/5
رطوبت (درصد) کمتر از 10% کمتر از 10% کمتر از 10%
خاکستر (max) کمتر از 10% کمتر از 10% کمتر از 10%
(TVN) (mg/100gr) کمتر از 45 کمتر از 45 کمتر از 50