061-33796624-5

061-33796624-5


كنسانتره مخصوص گاوشیری

كنسانتره مخصوص گاو شيري به منظور تامين نيازها و افزايش مقدار توليد شير براي گاوهاي شيري توسط متخصصين تغذيه دام فرمول نويسي شده و كليه نياز هاي دام هاي شيري را پوشش مي دهد. استفاده از اين محصولات تحت نظر مشاوران تغذيه شركت خوراك دام و طيور اهواز سبب بهبود بازده توليد مثلي و افزايش مقدار توليد شير مي شود. کنسانتره گاو شیری بسته به میزان تولید شیردام و دوره شیرواری دارای انواع مختلف می باشد. استارتر گوساله شیری : از هفته سوم تا زمان از شیر گیری گوساله مصرف می گردد.


تركيب و ارزش غذايي كنسانترههای مخصوص گاو شيري

ترکیب شیمیایی کنسانتره گاو شیری با تولید روزانه (30-35 لیتر) گاو شیری با تولید روزانه (25-30 لیتر) گاو شیری با تولید روزانه (17-23) استارتر گوساله (گوساله های شیرخوار)
پروتئين (CP) 20-21 19-20 17-18 21-22
ان‍رژي خالص شيردهي (NEl) ( Mcal/kg) 1/95 1/85 1/70 1/95
انرژي قابل متابولیسم (ME) ( Mcal/kg) 0/3 2/85 2/70 3/0
ماده خشك (DM) 90 90 90 90
كلسيم (ca) 1/1-0/9 1-0/8 0/8-0/7 1-0/8
فسفر (p) 0/8 0/75 0/65 0/7-0/5